Lämmönsiirtimet

Vicarb Compabloc

Mekaanisesti puhdistettava, hitsattu levylämmönsiirrin.

Käyttörajat:-40C----+320 C 32 bar.
Pinta-alat0,69 m2---319,5 m2
Kiintoaineettomat nesteet, höyryt tai kaasut.

Vaikka COMPABLOC on valmistettu levyistä, sitä ei tule verrata niinkään perinteiseen kumitiivisteelliseen levylämmönsiirtimeen vaan putkilämmönsiirtimeen.

COMPABLOCia käytetään kun putkilämmönsiirrintä ei voida käyttää joko korkean hinnan, huonon lämmönsiirtokertoimen tai suuren koon vuoksi.

COMPABLOCeja on Suomeen toimitettu yli 100 kpl, suurin osa höyry/vesikäyttöön, mutta myös kemikaaleille, kuten: Oleumille, merivedelle, hiilivedyille, lämmönsiirtoöljyille, lipeälle, hartsiesterille, ammoniakkivedelle, metanolille, klooribentseenille, rasvahapolle ja mäntyöljylle.

Lataa Compabloc esite

Compact plate juotetut levylämmönsiirtimet

Nämä siirtimet ovat juotettuja levylämmönsiirtimiä. Levyt ovat haponkestävää terästä ja juotosmateriaali on joko kuparia tai nikkeliä. Ne ovat tarkoitetut epäsymmetrisille virtauksille (yhdellä puolella pieni virtaus ja toisella puolella suuri virtaus), soveltuen erinomaisesti lauhduttimiksi, tai neste/kaasuvirtauksille. Pieniä yksiköitä yhdistelemällä voidaan rakentaa suuria lämmönsiirrinlaitteistoja.

Lataa Compact plate esite

Laserhitsatut Omega-levyt

Omega laser products suorittaa laserhitsausta ja valmistavaa laitteita joissa käytetään laserhitsattuja komponentteja. Heidän valmistusohjelmaansa kuuluu elintarviketeollisuuden kylmälaitteita, jääpankkeja ja veden jäähdyttimiä.

Lataa OMEGA laserhitsatut lämpölevyt esite

Deg

Likaisten kaasujen lämmöntalteenottojärjestelmät, kolonnien sisäpuoliset lauhduttimet ja kiehuttimet, kaasulämmönsiirtimet.

Käyttörajat 80bar, 600C

Hrs

Korrugoidut putkilämmönsiirtimet, kaksoisputkisiirtimet.

Käyttörajat 16bar, 300C.

Kaapimin varustetut lämmönsiirtimet vaikeille aineille. Hygieeniset lämmönsiirtimet elintarviketekniikkaan.